Επικοινωνία

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΣΗ Α.Ε.
Λεωφ. Κύπρου 4 και Μαρίνου Αντύπα
16452 Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9939933
E-mail: info@polisinthesi.gr